POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació completa sobre Protecció de Dades

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, així com qualsevol altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades

Identitat: GEMMA MORERA RANSANZ – NIF: 47631609N

Adreça postal: Carrer Teatre, 2-4, 1a-2a, 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Telèfon: +34 671.518.443

Correu electrònic: consulta@gemmamorera.net

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

A la Consulta de GEMMA MORERA RANSANZ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en assistència mèdica, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, custòdia de l’historial clínic; així com enviar comunicacions corporatives sobre els nostres serveis mèdics.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades

Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys comptats des de la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.
 • Consentiment de l’interessat: Per a tractaments de dades relatives a la salut recollits del propi pacient, de pares i / o tutors legals i custòdia de l’historial clínic.
 • Consentiment de l’interessat: Per a la cessió a altres professionals especialistes per a la prestació del servei sol·licitat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • A professionals especialistes, amb la finalitat de gestionar els serveis d’assistència mèdica.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la consulta d’GEMMA MORERA RANSANZ estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, la consulta de GEMMA MORERA RANSANZ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en el correu: lopd@gemmamorera.net . O presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades) competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

Com hem obtingut les seves dades

Les dades personals que tractem a la Consulta de GEMMA MORERA RANSANZ procedeixen d’altres especialistes i / o entitats sanitàries; del propi interessat o pares i / o tutors legals.

  • Les categories de dades que es tracten són:

  o Dades identificatives

  o Direccions postals i electròniques

  o Es tracten les següents categories de dades especials: salut, origen ètnic o racial, dades genètiques, dades biomètriques, vida sexual o orientacions sexuals.

   

  Més informació sobre el tractament de les seves dades

   

  • Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per a això.
  • El tractament de les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable GEMMA MORERA RANSANZ
  • La consulta d’GEMMA MORERA RANSANZ tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
  • No obstant això, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
  • Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, GEMMA MORERA RANSANZ no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari .
  • La nostra política respecte a l’enviament dels nostres propis correus electrònics se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Call Now Button